Uslovi korišćenja

Uslovi kupovine

Ovim uslovima i pravima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Opšti uslovi

- Nakon prijema porudžbine putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu porudžbine
- Nakon potvrde porudžbine od strane kupca, porudžbina je neopoziva
- Prodavac se obavezuje da poručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku
- U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde porudžbine
- Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene porudžbine
- Garancija kvaliteta

Prodavac garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.

Reklamacije i povraćaj robe

U slučaju nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda zamenićemo proizvod, a sve troškove zamene snosi Zdrava hrana Bio Ena. Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju sa računom. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši pregled pošiljke i da ukaže kuriru na eventualna mehanička oštećenja i sačini zapisnik. Garancija ne važi u slučaju oštećenja nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu porudžbine. Obavezujemo se da ćemo čuvati Vašu privatnost i da prikupljene podatke nećemo koristiti ni u koje druge svrhe.

Ograničenje odgovornosti

Vi shvatate i prihvatate da zdravahranans.rs može imati greške u funkcionisanju, projektne greške ili druge probleme i da ne preuzima odgovornost za bilo kakve štete prouzrokovane samim proizvodima ili savetima, podacima prikazanim na našem sajtu. Zdravahranans.rs nije odgovorna za bilo kakvu grešku u tekstu, slici ili bilo kojem delu sadržaja. Celokupan sadržaj sajta je prikazan u najboljoj nameri i ostavlja mogućnost nenamerne greške, te ovim upozoravamo korisnike da to imaju u vidu, a korisnici sajta prihvataju takvu mogućnost.

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. Obavezujemo se da ćemo se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani. Poznavanje ovih uslova kupovine obaveza je korisnika.

Slobodno nas kontaktirajte ukoliko imate dodatna pitanja.

Dodali ste proizvod u vašu korpu